top of page
Varför bör ditt företag ha en aktiv styrelse

Varför Styrelse

Varför bör ditt företag ha en aktiv styrelse?

Varför Styrelse - Vi är övertygande om att en aktiv styrelse skapar värde för ägarna och gör företaget mer framgångsrikt.

I de flesta större företag finns det oftast en aktiv styrelse men i många mindre företag händer det att man har bara har en ”pappersstyrelse” som enbart är till för att uppfylla aktiebolagslagens formella krav. Ägaren i mindre ägarledda bolag är oftast själv drivande i verksamheten vilket riskerar att dagliga operativa frågor får allt för stort fokus. Vilket lätt bidrar till att långsiktiga planer och styrning blir lidande.

Det är viktigt att när man sätter samman en styrelse tänker igenom vilka kompetenser det är man behöver för att få en styrelse där var och en bidrar för att föra arbetet framåt.

Vi på Companify vill bidra med en plattform så att det skall bli lätt att hitta en ny kompetens till styrelsen eller att hitta en styrelse för någon som har en kompetens inom ett visst område.

bottom of page