top of page
Affärsplan

Affärsplan

Affärsplan

Vad är en affärsplan?

En affärsplan är en grundläggande plan för din affärsidé. En affärsplan innehåller en strategisk överblick över företagets affärsidé, mål och budget samt en plan över hur affärsidén ska genomföras och en plan hur man skall verka framåt. Genom att skriva den lär du känna din idé i grunden samtidigt som du och dina kompanjoner får ett styrdokument att navigera efter. Nystartade företag har med andra ord mycket att vinna på att utforma en affärsplan och kan få lättare att hitta kapital när din affärsplan går att kommunicera.

 

Varför skriva en affärsplan?

Att skriva en affärsplan är det första steget i processen att starta företag. En affärsplan har två överordnade syften. Dels ska den skapa överblick internt men också som en presentation av företaget för investerare, banker och eventuella partners.

Finns inga krav att man skall ha en affärsplan. Däremot finns det flera fördelar med att ha en. Att skriva en affärsplan gör nämligen att man tvingas tänka igenom alla delar i verksamheten. Ju mer noggrann du är, desto mer mening ger planen för både dig och potentiella investerare eller sammanbetspartner.

När du skriver en affärsplan genomgår du ett grundligt arbete som ger en bättre förståelse för om företaget verkligen är värt att satsa på. Vill du starta företaget med en partner är affärsplanen dessutom ett sätt att sammanföra era visioner. Men det kan också vara här man upptäcker att man inte har samma visioner och planer.

Länkar

Mall Affärsplan

Se även

bottom of page