top of page
Vanliga problem i styrelsearbetet

Vanliga problem i en styrelse

Vanliga problem i styrelsearbetet

 

1. Otydliga roller

Viktigt att ha tydliga roller i styrelsen. Varje styrelsemedlem bör veta vad som förväntas av den och hur arbetsordningen ser ut. Då är det lättare hålla fokus och behandla arbetsuppgifterna i rätt prioritetsordning. Därför är VD instruktionerna viktiga så VD vet hur företaget skall ledas. Ordföranden brukar också vara  ett bra bollplank för VD.

2. Fel kompetens i styrelsen

Rätt kompetens i styrelsen är avgörande om styrelsearbetet ska ge något mervärde. Läs Olika personlighetstyper som gör underverk i styrelsen. Kompetensen styrs utifrån vilket behov företaget har och i vilken fas företag befinner sig. Ett vanligt problem är att man inte är med och ändrar om vilken kompetens som krävs när företaget växer. Det kanske är självklart men undvik helst den närmsta vänskapskretsen vid valet till styrelse.

3. Ledamöterna är oengagerade

Styrelsearbete är inget man bara ”sitter av” utan det kräver ett aktivt arbete. Medlemmarna bör vara intresserade av bolaget och avsätta tid för företagets viktiga frågor och följa med i det som händer i både företag och branschen i allmänhet. I en aktiv styrelse är samtliga ledamöter engagerade och drivande. Med fördel kan medlemmarna i styrelsen besöka verksamheten.

 

4. Dåligt förberedda möten

Styrelsemöten är det centrala i styrelsearbetet är där viktiga frågeställningar diskuteras.. VD bör i god tid innan skicka rapporter och beslutsunderlag så att styrelseledamöterna kan vara pålästa innan mötena. Protokollförda styrelsemöten är A och O  för att se vad som beslutats och hur dessa beslut följs upp.

 

5. För lite tid till visioner

Siffror och ekonomi är givetvis de viktigaste frågorna i styrelsearbetet. Även statistik och historik. Det är dock viktigt att balansera tidsåtgången så att även framtidsfrågor får tidsutrymme. Oftast hamnar  frågor som mål, vision och strategi i skuggan av frågor som siffror och statistik.

Länkar

Styrelsearbetet i Companify

Leende person
Huvudbild av Mid Adult Man

Se även

bottom of page