top of page
Rätt Kompetens i Styrelsen

Rätt Kompetens i Styrelsen

Rätt Kompetens i Styrelsen

När beslutet om utökad styrelse är taget och du är beredd att ta in externa personer i bolaget bör du fråga sig vilken kompetens som är bäst för ditt bolag?

När ditt företag expanderar och tillväxer är det viktigt att hänga med i bolagets utveckling. Och att hitta rätt kompetens är en väg att gå för att nå högre nivåer. Beslutet är viktigt och stort för dig speciellt om styrelsen tidigare bara bestått av er själva.

Företag befinner sig i olika utvecklingsfaser, bearbetar marknader av helt olika karaktär, arbetar regionalt, nationellt eller globalt etc. Den styrelsekompetens som efterfrågas har därför stor betydelse i vilken fas företaget befinner sig. Dessa behov kommer också att förändras över tid och det är viktigt att ägarna ser till att styrelsen har den bredd av kompetens som behövs för att ta företaget till den position man vill befinna sig i framtiden.

 

Hur hittar man rätt kompetens till styrelsen?

Här är några exempel på personer/profiler som skulle gynna det expanderande bolaget. Ditt företag kanske inte behöver alla personlighetstyper, just därför är analysen av era behov så viktig.

Digitalisten/  Hållbarhetsstrategen

Digital kompetens blir allt mer och mer viktigt i alla företag då alla företag blir mer och mer digitala. I de flesta företag blir också hållbarhetsfrågorna allt viktigare.

På tåget

Analytikern/

Ekonomen

Här kan du berätta mer om vad du gör eller om en tjänst du erbjuder.Är alltid bra att ha en vass analytiker eller ekonom som förstår kopplingen mellan resultaträkning och balansräkning, bolagets kassaflöde, lönsamhet m.m  

Redovisningskonsult

Branschkännaren

En personson som har specialistkunskaper inom det område som företaget är verksam i. Att få in en person som har specialiserat sig på den verksamhet som bolaget bedriver kan vara väldigt värdefullt och kan ge konkurrensfördelar.

AdobeStock_180018411_edited.jpg

Näverkaren/

Säljaren

En person som har ett bra kontaktnät. Kan vara i samma bransch som företaget är verksamt i men kan även vara i andra branscher. Kan också vara bra att få in ett säljtänk i styrelsen.

Säljare i klädaffär

 Idésprutan

En person som kanske inte är så direkt insatt i det operativa arbetet och kan lätt hitta nya vägar framåt. Stoppas inte av ”sanningar” om att det inte går.

Läs mer
Medicinsk teknik

Ordningsmannen

Någon som ser till att all formalia är på plats och att bolaget följer de lagar och regler. Den här personen är ofta den som ser till att de beslut som tas i bolaget också blir genomförda.

Läs mer
Rött kort
bottom of page