top of page

Bolagsordning

Bolagsordning för aktiebolag

Bolagsordning för Aktiebolag

Bolagsordning för aktiebolag - Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. Där beskrivs de grundläggande reglerna för bolaget. Bolagsordningen ska komplettera reglerna i aktiebolagslagen så att arbetet kan skötas på ett smidigt sätt.

 

Bolagsordningen ska innehålla

  • företagets namn

  • styrelsen säte, alltså den ort där bolagsstämman ska hållas

  • företagets verksamhet

  • registrerat aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet

  • antalet aktier

  • antalet styrelseledamöter

  • antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor

  • hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske

  • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman

  • räkenskapsåret.

bottom of page